top of page
Kundekonsulent

9. april 2024

Care it AS har siden 2020 arbeidet målrettet med å bygge en ny standard innen journal- og fagsystem for Pleie & Omsorg og Barnevern og Rus, herunder habilitering, rehabilitering, eldreomsorg, psykisk helse med mer. 

 

Samfunnsutviklingen viser tydelig at vi fremover vil få flere pleietrengende og færre til å levere varme hender. Dette er utfordringen Care it er laget for å løse! 

Løsningen på morgendagens utfordringer ligger i samhandling. 

 

Care it har opplevd en formidabel utvikling siden etablering, og vi har de siste 3,5 år prosjektert og levert vår løsning til flere enn 6000 omsorgsarbeidere innenfor alle felt i vår målgruppe. Vi ser nå at vi trenger flere ressurser for å ivareta disse kundene, og vi søker nå en Kundekonsulent. 

 

Som Kundekonsulent i Care it vil du arbeide tett med daglig leder og øvrig merkantilt team, samt være en del av Team Care it som også inkluderer teknisk team. Arbeidet vil hovedsakelig bestå i å følge opp eksisterende kunder, bistå med god og korrekt bruk av Care it, informere og lære opp kunder på nye funksjoner/moduler, informere om Care its utvikling mht. integrasjoner, herunder selge inn disse, samt være et bindeledd mellom kunder og teknisk team vedrørerende eventuelle utfordringer/ønsker/behov.  

 

Vår nye Kundekonsulent er levende opptatt av vår målsetning om å gi pleie- og omsorgsansatte mer tid til nettopp pleie og omsorg! Du arbeider selvstendig, og er en god lagspiller som vil bidra til å gjøre laget vårt enda bedre. Du har gjerne erfaring fra bransjen og helsefaglig akademisk bakgrunn, men dette er ingen forutsetning. Det viktigste er at du har evnen til å sette deg inn i kundens situasjon, rammebetingelsene disse arbeider under, og i lys av dette bidra til å utvikle både Care it og kunden til å bli bedre, sterkere og mer produktiv. 

 

Care it tilbyr et svært godt arbeidsmiljø som dyrker frihet under ansvar, fleksibel arbeidsdag tilpasset et moderne arbeidsmarked og konkurransedyktige betingelser. 

Stillingsbeskrivelse

Virksomhet : Care it as               

Avdeling : Merkantil             

Stillingsbenevnelse : Kundekonsulent

 


 

Kvalifikasjonskrav    

Kvalifikasjonskravene er ønskede egenskaper og evner, og erfaring kan kompensere for akademisk bakgrunn:

    -    Vernepleier, Sykepleier eller tilsvarende

    -    God forståelse av pleie og omsorgsbransjen

    -    Merkantil forståelse

    -    Digital forståelse, men ingen behov for teknisk kunnskap

Personlige egenskaper 

-    Strukturert og evne til å jobbe selvstendig.

-    Teamarbeider

-    Gode kommunikasjonsevner – skriftlig og muntlig

-    Forstår betydningen av å levere på forventning ovenfor interne og eksterne kunder

-    Flink til å lytte og teste forståelse

-    Selvgående

-    Et genuint ønske om å bidra til å levere et smart og innovativt arbeidsverktøy for pleie & omsorg

 

Organisatorisk plassering/rapportering

Rapporterer til Daglig Leder

 

Overordnet mål med stillingen/Rollen

Sikre oppfølging og tilfredshet hos eksisterende kunder gjennom aktiv oppfølging med fokus på:

-    Bruk av Care it

-    Info om oppdateringer / ny utvikling

-    Bidra til å øke verdien for både kunde og selskap gjennom å presentere og selge integrasjoner

-    Fange opp selskapers utvikling og vekst, for å oppdatere merkantile forhold

 

Ansvarsområder    

-    Følge opp eksisterende kunder

-    Tilpasse lisensiering mot endring i antall brukere/årsverk

-    Oppdatere opplæringsmateriell

-    Tilby og selge integrasjoner

-    Bidra til at «hele systemet» blir utnyttet, og derav sikre lange og trofaste kundeforhold

 

For mer informasjon, eller for å søke på stillingen med CV, kontakt:

Per Even Bjerketvedt

Daglig leder
pereven@careit.no
T: +47 907 40 649


 

bottom of page