top of page
Systemutvikler

19. september 2023

Care it as har siden 2020 arbeidet målrettet med å bygge en ny standard innen journal- og fagsystem for Pleie & Omsorg, Barnevern og Rus, herunder habilitering, rehabilitering, eldreomsorg, psykisk helse og helsevern, med mer.

Samfunnsutviklingen viser tydelig at vi fremover vil få flere pleietrengende og færre til å levere kjærligheten. Dette er vår utfordring! Løsningen på morgendagens utfordringer finnes i teknologi, 

men det løser ikke noe å implementere smarte teknologier, som gir omsorgsarbeidere enda flere arbeidsoppgaver og systemer å forholde seg til. Utfordringen ligger i samhandling. 

 

Care it har opplevd en formidabel utvikling siden etablering, og har de siste 3 år prosjektert og levert vår løsning til mer enn 3 000 omsorgsarbeidere innen alle felt av vår målgruppe. Nå er vi klare for neste seg, og i den sammenheng søker vi Systemutvikler. Vår misjon er å bygge smarte integrasjoner med private, så vel som offentlige portaler og løsninger. Slik at omsorgsarbeideren, herunder også administrativt personell, kan forholde seg til så få applikasjoner som mulig. Gjennom dette vil daglig produksjon leveres og sikres gjennom smarte integrasjoner.

Som Systemutvikler i Care it vil du arbeide tett med vår CTO, samtidig som du vil ha tett og god dialog med kunder, samarbeidspartnere og våre utviklere for å sikre gode integrasjoner med fokus på produktivitet, brukervennlighet, og sikkerhet. 

 

Vår nye Systemutvikler er, som vi, levende opptatt av vår målsetning. Arbeider selvstendig, og er en god lagspiller, som vil bidra til å gjøre laget enda bedre. Du har gjerne erfaring fra bransjen, men dette er ingen forutsetning. Det viktigste er at du har evnen til å sette deg inn i kundens situasjon, rammebetingelsene disse arbeider under, samt sikkerhetskrav. I lys av dette bidra til å bygge Care it bedre og sterkere. 

 

Care it tilbyr et svært godt arbeidsmiljø som dyrker frihet under ansvar, fleksibel arbeidsdag tilpasset et moderne arbeidsmarked, og konkurransedyktige betingelser. 

Kvalifikasjonskrav

-       Bachelor i informatikk,  eller annen it-utdannelse fra høgskole – erfaring kan kompensere.

-       Database design – SQL relasjonsdatabaser. 

-       Prosjektledelse.

-       Systemutvikling – metoder og forståelse.

-       Brukergrensesnitt – design – kunne lage skjermbilder.

-       Kunne/kjenne til PHP, .NET, JavaScript, SQL, html

-       IT – sikkerhet, Oauth2, OpenIdConnect

-       Svært god engelsk språkkompetanse – skriftlig og muntlig

-       Gode kommunikasjonsevner – må kunne snakke med kunder og leverandører.

 

Personlige egenskaper

-       Strukturert og evne til å jobbe selvstendig.

-       Kunne tenke abstrakt – forstå komplekse prosesser og dokumentere disse.

-       Teamarbeider

-       Gode kommunikasjonsevner – skriftlig og muntlig

-       Forstår betydningen av å levere på forventning ovenfor interne og eksterne kunder

-       Flink til å lytte og teste forståelse

-       Selvgående

-       Et genuint ønske om å bidra til å utvikle et smart og innovativt arbeidsverktøy for pleie & omsorg.

 

Organisatorisk plassering/rapportering

Rapporterer til CTO

 

Lederansvar 

Ingen direkte lederansvar, men skal arbeide samlende med selskapets øvrige ansatte for å nå sine egne, og selskapets mål om en total tilnærmingsprofil. Bør fungere godt i teamarbeid. Har en avgjørende rolle ovenfor utviklerselskap hvor det er kritisk å ha en balansert tilnærming, og derav lederegenskaper.

 

Fullmakter

Ingen fullmakter utover det som avtales med nærmeste leder; CTO

 

Overordnet mål med stillingen/Rollen

Påse at Care it til enhver tid har fokus på integrasjoner, og er godt etablert med viktige integrasjoner besluttet av selskapets ledergruppe, og som igjen gjør Care it til markedets mest fleksible plattform for selskapets målgruppe.

 

Ansvarsområder

-       Utviklingsansvar for alle API’er

-       Testing og kvalitetssikring

-       Beskrive og dokumentere arbeidsoppgaver ovenfor utviklere

-       Dokumentere integrasjoner

• Koder

• Funksjonalitet

• Brukerveiledning

-       Prosjektledelse av utviklingsprosjekter

-       Bidra til at support leveres på SLA

 

Generelle forhold

Ha overordnet ansvar for alle API’er slik at disse til enhver tid fungerer tilfredsstillende, herunder følge utviklingen til produktene spesielt, og markedet generelt. Bidra inn i selskapets beslutningsprosesser og markedsutvikling for å sikre selskapets utvikling mot overordnet mål

 

Særlige forhold

Arbeidsspråket mot utviklere er engelsk.

 

Styringsdokumenter

-       Roadmap

-       Kundeavtaler med SLA

-       Oppdateringer/endringer fra integrerte systemer

-       KS

-       Dokumentasjon fra medarbeidersamtaler

For å søke på stillingen, send en e-post med CV til:

Per Even Bjerketvedt

Daglig leder
pereven@careit.no
T: +47 907 40 649


 

bottom of page