top of page

Prosjektering

partnere_farge.png

Mange spør oss om det er utfordrende å skifte til Care it. Det er det ikke. Vi bistår med rask og effektiv prosjektering, og migrering av dine data fra gammelt til nytt system.

 

Vår modell inneholder 4 enkle steg:

Kartlegging

Prosjektet starter med kartlegging hvor vi sammen med prosjektgruppen kartlegger organisasjon og organisering, arbeidsflyt, prosesser, rapporter og dokumentmaler. Hvordan dere arbeider i dag – og hvordan dere ønsker å arbeide i fremtiden.

Design

I denne fasen vil Care it sette opp løsningen basert på resultatet avdekket under kartlegging. Etter Design vil løsningen fremlegges prosjektgruppen for avstemming mot analyse. Her vil maler tilrettelegges, samt grupper, roller og generell tilgangsstyring. Eventuell migrering avklares. 

Implementering

Designet løsning settes opp i kundens miljø, og pilotgruppe vil starte sitt arbeid. I denne fasen vil løsningen finjusteres, og opplæring leveres. Spesielt viktig her er opplæring av «Superbrukere» som vil være ressurspersoner videre. Migrering gjennomføres i denne fasen.

Drift

Care it er satt i drift, og rulles ut til øvrig organisasjon. Vi er parat for å gi deg den beste support og brukerstøtte.

bottom of page