top of page

 Care it
EPJ

EPJ_HANDS_farge.png

Care it inneholder en rekke moduler og funksjoner som tilrettelegges hver enkelt organisasjon og/eller avdeling, og skreddersys organisasjoner innen pleie og omsorg, barnevern, og rus. Vi i Care it elsker gjenbruk av strukturerte data, og benytter dette aktivt for å skape en mer effektiv pleie og omsorg. Care it leverer mer varme hender!

Bruker
Oppfølging
sjekkliste2.png

I Care it registreres omsorgstrengende med tilhørende nettverk og status, med tilpassede planer, tiltak og ansvarsroller. Systemet vil automatisk gi riktige tilganger, oppgaver og ansvar. Rammeverket er svært fleksibelt og tillater endringer og oppdateringer gjennom god revisjonshåndtering og automatiserte signeringslister for kvalitetskontroll.

Fagsystemet er tilrettelagt med revisjonshåndtering og tilgangskontroll for å sikre god faglig tilrettelegging, oppfølging og rapportering. Tilrettelagte sjekklister for medarbeidere sikrer en effektiv gjennomføring med god kvalitetskontroll, som igjen gir flere varme hender.

Tilganger

I Care it styres tilganger og innsyn på alt. Det etableres ansvarsforhold, oppgaver, og arbeidsflyt tilpasset de individuelle roller, noe som sikrer rett tilgang til rett informasjon og oppgaver, samtidig som personvern ivaretas. 

Planer og rapportering

I fagsystemet legges planer, rutiner, aktiviteter og øvrige faktorer knyttet til oppholdet, og gjennom systemets innebygde systemer blir oppfølging, utvikling og rapportering en naturlig og effektiv prosess.

Registrering

Systemet er tilrettelagt for et utvalg registreringer, med tilhørende oversikt over utvikling og fremdrift, gjerne i form av grafiske fremstillinger som kurver, grafer og scatterplot. Systemet inneholder også strømlinjeformet arbeidsflyt innen registrering og rapportering av tiltak så som Kap. 9 og 4. 

Samhandling

Systemet sikrer at alle holder seg oppdatert på endringer og tillegg knyttet til faglig oppfølging, og via integrert arbeidsflyt eller elektronisk dialog med andre parter, sikres effektiv og god samhandling som igjen frigjør tid og gir flere varme hender!

Brukervennlighet i praksis

Basert på tilgangsstyring og roller tilpasses systemet til den enkelte. Du ser det du skal se – har tilganger til det du skal. Ikke mer - ikke mindre. På den måten sikres en optimal brukeropplevelse i systemet, effektiv opplæring, og ikke minst en effektiv arbeidsdag.

Forløp

Care it har integrert forløpsmodul tilrettelagt for Standardisert Behandlingsforløp eller Pakkeforløp. Basert på ansvarsroller blir ansvar og oppgaver fordelt og ivaretatt, og med vår tavle kan forløpet kvalitetsikres og rapporteres.

 

Vår integrasjon med Checkware kan også integreres i forløp-modul, som vil gi automatisert utsendelse av skjematikk så som eksempelvis ASEBA, erfaringsinnhenting, PROM og PREM. Spør oss om integrasjonen og mulighetene dette gir for automatisering og kvalitetssikring!

Historikk og statistikk

Alt som gjøres i Care it arkiveres og kan enkelt hentes ut for rapportering eller videre bearbeiding dersom du har rettigheter.

diagram.png
medisin.png
Medisin

Systemet leveres med egen medisinmodul integrert med FEST katalogen (Forskrivings- og ekspedisjonsstøtte) for effektiv registrering og forordning av medisiner. Med elektroniske signeringslister og egen lagerstyringsmodul har du full kontroll.  

Brev og Rapporter

Vi i Care it elsker gjenbruk av data, og dette kommer virkelig til nytte i vår brev- og rapportmodul. Maler med rett profil designes med pekere til øvrig informasjon i systemet, og brev og rapporter kan helt eller delvis produseres og signeres svært effektivt, og arkivers sikkert i vårt system. Med vår maldesigner kan du selv utvikle og endre malene i tråd med egen utvikling, eller oppdragsgivers krav.

Skann til sky

Care it kan leveres med egen modul for dokumentmottak som kommuniserer sikkert med din skanner. Skann dokumentet, gå til Care it og velg fra listen over skannede dokumenter (rettighetsstyrt). Velg område for lagring og tilhørende nøkkeldata, og Care it EPJ sørger for sikker og effektiv lagring på rett sted. Enkelt, raskt og trygt!

Sikkert og i henhold til lovverket

Care it er utviklet i henhold til lovverket, GDPR, og Normen. Vår skybaserte løsning leveres med sikker innlogging for brukere på alle plattformer. Care it kan også leveres via Norsk Helsenett, inklusive de tjenester som tilrettelegges gjennom NHN så som Dialogmeldinger, NPR Rapportering, Prøvesvar m.fl, og derav være en sikker og god arena for samhandling.

bottom of page