top of page
ISS_9385_12683.jpg

 Care it
ADMIN

EPJ_ADMIN_farge_3.png

Care it ADMIN er et produkt i Care it sitt økosystem som gir deg en effektiv og oversiktlig administrasjon av avdelinger, bygg, rom, og senger, med tilhørende produkt- og tjenestelinjer i leveransen.

Oversikt

Modulen leveres med egen tilgang som gjør at administrative medarbeidere enkelt kan få oversikt over avdelinger, bygg, rom og senger, samt tjenester som tilbys, uten at de behøver å være i produksjonssystemet.

Belegg og fakturering

Belegg kan enkelt planlegges, gjennomføres og faktureres med rett tjenestenivå for enklere administrasjon og eventuell fakturering. Eventuelle fravær og/eller endringer i tjenestenivå tilpasses fortløpende, og gir god kontroll og oversikt.

Nøkkeltall

Admin leveres med tavler for god oversikt over nøkkeltall i sanntid, som kan sorteres ned til enkeltstående bygg/avdelinger. På denne måten fremstår løsningen som et godt styringsverktøy.

datategning.png
bottom of page