top of page
hvitsky4.png

Et skybasert 
journal- og fagsystem
for pleie og omsorg

hvitsky4.png
hvitsky4.png
hvitsky3.png

Et moderne og fleksibelt system som tilpasses dine behov

registrering_linje_hvit.png

Vår historie...

Med mange års erfaring innen IT med dokument- og informasjonsforvaltning har vi hjulpet selskaper med å forenkle, digitalisere, og automatisere. Flere selskaper innen pleie- og omsorg fortalte oss om gamle EPJ-systemer som ikke tilfredsstiller ønsket om en moderne arbeidsplattform.

 

«Gamle EPJ-systemer fungerer mer som et rapporteringsverktøy enn et arbeidsverktøy, og vi slipper ikke unna papir og permer» 

Dette er bakgrunnen for vår etablering og filosofi, og første versjon av Care it så dagens lys i 2018, utviklet i nært samarbeid med sentrale bransjeaktører. 

aktivitet.png

Fokus på pleie og omsorg, barnevern og rus

Vi tilbyr vårt moderne og innovative Journal- og Fagsystem, linjer og tjenester fra Norsk Helsenett, og tilhørende IT tjenester slik at våre kunder kan fokusere på sine brukere, beboere eller pasienter. 

«Vårt mål er at alle våre kunder kun skal arbeide digitalt, og i kun ett system.

EPJ_linje_hvit.png

Mer tid til omsorg

Vårt mål er å bidra til å levere ett system som er tilpasset hver enkelt rolle – og bidra til at mennesker innen omsorg kan fokusere på nettopp omsorg, samtidig som ledelse og administrasjonen skal få kontroll og god arbeidsflyt. Care it tilpasses hvert selskap, avdeling, rolle eller bruker, og fremstår derfor som intuitivt, brukervennlig og fleksibelt.

bottom of page